fbpx

מפגש: ביטחון תזונתי ויכולת גידול מזון בישראל

ב-16 לינואר 2019 קיימנו מפגש פורום יחד עם השקת הגיליון החדש של "אקולוגיה וסביבה", בשיתוף האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה לרגל פרסום מחקר חדש שבדק באיזו מידה גידולי צומח בישראל יכולים לספק את הצרכים התזונתיים של האוכלוסייה. המחקר התפרסם בגיליון דצמבר של 'אקולוגיה וסביבה׳.

שמענו מפי החוקרים את תוצאות המחקר וערכנו דיון במשמעויות ובחשיבות ייצור מקומי של מזון.

אספקה יציבה של מזון מזין, בריא ונגיש, היא בסיס לתזונה מקיימת ולביטחון תזונתי.

מצגות המפגש:

דילוג לתוכן