fbpx

פעילות

ממשל ומדיניות

מטרת הפרויקט היא לקדם מדיניות מזון שתנגיש מזון בריא ובר קיימא לאוכלוסיות רחבות, ותקדם ביטחון תזונתי עכשיו ובעתיד. בטווח הרחוק אנחנו פועלים בשיתוף עם חברי כנסת, אנשי מחקר, חקלאים ואנשי מקצוע בתחום הכלכלה ומשפט לנסח תכנית אב למזון ולהביא ליישומה. בטווח הקצר המטרה היא לזהות חסמים שהסרתם תקדם הנגשת מזון בריא, והזדמנויות בתחום החקיקה והרגולציה שינגישו מזון בריא ויחזקו את החקלאות המקומית.

מחקר

הפורום משתף פעולה עם גופי מחקר מובילים בישראל ובעולם בביצוע של מחקרים פורצי דרך לקידום תזונה בת קיימא. בין הפרויקטים בהם שותף הפורום:
  • מדדים לתזונה בת קיימא בישראל

כדי לקדם את המחקר בתזונה בריאה ובת קיימא, צריך תחילה להגדיר מהי תזונה בת קיימא בישראל, ולפתח כלי מדידה מתאים. כדי לפתח את האינדקס הטוב ביותר, שיוכל לשמש מדד הערכה אמין להרגלי הצריכה, לנטל הסביבתי ולאספקטים רבים אחרים שמגדירים תזונה בת קיימא, הוקם צוות מומחים שכולל את מרכז השל, מכללת תל חי, ואנשי המקצוע של הפורום. המדדים יגדירו את המאפיינים המשמעותיים לתזונה בריאה ומקיימת בישראל, יסייעו בניטור המצב ברמה הארצית וברמת הפרט, וכל זאת מתוך מטרה לזהות את החסמים המרכזים להשגתה ולכוון למדיניות תומכת.
  • מחקר על חקלאות בת קיימא בישראל

על מנת לקדם חקלאות בת קיימא שמהווה מרכיב מרכזי בביטחון התזונתי לאומי ומספקת מקור פרנסה מקיים לחקלאים, יש צורך לחשוב על פתרונות יצירתיים מ"חוץ לקופסה" כדי להתמודד עם המשבר בחקלאות. בשיתוף עם מכון דש"א וחוקרים באוניברסיטת תל אביב, הפרויקט מקדם אג'נדה מחקרית חדשה לחקלאות ומחפש דרכים לצמצם את פערי הידע בתחום.

ייעוץ והנגשת ידע

בשנות הפעילות של הפורום, צברנו ידע מקצועי רב, המבוסס על מדע ועובדות ועל דיונים רב-תחומיים. במקביל להמשך איסוף הידע, אנו מנגישים את הידע עבור גופים הפועלים לטובת הציבור בצורה אפקטיבית ושימושית.
  • מפגשים מקצועיים וכנסים

מאז הקמתו קיים הפורום עשרות מפגשים מקצועיים בנושאים שקשורים לתזונה, סביבה, בריאות, כלכלה וחקלאות, מתוך מטרה מוצהרת לגשר על פערי הידע וליצור שיח חדש, רב תחומי, מבוסס עובדות ומדע ולא שיקולים זרים. הכנסים השנתיים שלנו, שהיוו את השיא של פעילות זו, משכו מאות משתתפים ביניהם אנשי תעשיה, דיאטנים, חקלאים, אנשי סביבה, חברי כנסת וממשלה, עובדי ממשלה ואנשי אקדמיה
  • יערות מאכל כמרכזים חינוכיים-קהילתיים במרחב העירוני

פרויקט משותף זה עם ״החברה ליערות מאכל״  והקרן הקיימת לישראל נועד להקים מרחב אקולוגי משמעותי בתוך עיר/שכונה, על מנת ליצור בסיס להתחדשות מקומית בת קיימא, ולטפח קהילות מקומיות בריאות. אותם מרחבים אקולוגיים בערים השונות, כולל בפריפריה, יהפכו לרשת יערות מאכל קהילתיים שמטרתה להעצים קהילות במרחב העירוני, לספק תכניות חינוכיות בנושא תזונה, בריאות וקיימות ולהעשיר את חיי הקהילה המקומיים. הפורום ינהל את המחקרים הרבים שיערכו במרחבי יערות המאכל, וכן ינגיש ידע מקצועי בתחומי התזונה והסביבה לכל התכניות החינוכיות והקהילתיות ביערות המאכל השונים.

אמת בפרסום

"אמת בפרסום" הוא פרויקט משותף של "העין השביעית" והפורום, שמטרתו לבחון קמפיינים פרסומיים ופרסומים עיתונאיים בתחומי תזונה, סביבה ובריאות הציבור, מתוך רצון לשקף את האמת המבוססת על עובדות מדעיות, אל מול אותם גופים ששורת הרווח חשובה להם יותר מטובת הציבור.  
דילוג לתוכן