fbpx

עבודת הפורום והישגיו ב-2023

שנת 2023 הייתה לא פשוטה ומלאה באתגרים עבור כולנו. אחד האתגרים שהעסיקו אותנו היה הביטחון והחוסן התזונתי בישראל, אתגר שדרש מחברות וחברי הפורום עבודה קשה, יצירתית ודינאמית, וזאת במקביל לעבודה המתוכננת לקידום פרויקטים חשובים ויצירת שיתופי פעולה טובים וחדשים. פעלנו מול איומים משמעותיים חדשים על הביטחון התזונתי ובריאות הציבור בישראל.

בניית תוכנית אסטרטגית למזון בישראל

למדינת ישראל חסרה תוכנית אסטרטגית לאומית לשינוי מערכת המזון המקומית כדי לספק ביטחון תזונתי בריא ובר-קיימא לכל תושבי הארץ. מכשול עיקרי להשגת תוכנית כזו הוא הצורך בתיאום בין מספר רב של בעלי עניין שונים, לרבות ממשלתיים, המגזר הפרטי, אקדמיה, ארגונים ועמותות, תוך התייחסות לאינטרסים מנוגדים. הנחיצות של תכנית אסטרטגית למזון בישראל הופכת חיונית יותר ויותר לאור אירועי מזג אוויר קיצוניים ופגיעה במגוון הביולוגי, ובשנה האחרונה – אי יציבות משפטית, אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" – אלה חשפו את שבריריות מערכות המזון בישראל, החריפו את מצבן והדגישו ביתר שאת את חשיבות ההערכות לחירום לצד הנחיצות בתוכנית אסטרטגית למזון עבור חוסנה של החברה בישראל.
הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא עבד במהלך השנה על כתיבת התוכנית, יצירה וחיזוק של קשרים ושיתופי פעולה, ריכוז הידע הקיים והחסר, תוך זיקוק המצפן לתוכנית ובניית התשתית המדעית, המשפטית והפוליטית הדרושה להמשך כתיבת התוכנית ואימוצה על ידי הממשלה בהמשך.

מדיניות וסינגור בוועדות הכנסת, במשרדי הממשלה ובבג"ץ

ד"ר דורית אדלר בוועדת הבריאות בכנסת

מפגשי ידע ואירועים בהובלת הפורום

דוגמאות לאירועים חשובים נוספים בהם לקחנו חלק

חברי הפורום בכנס Food Sec&Tech
שולחן דיון בהובלת הפורום בכנס הבינ"ל Food Sec&Tech Israel במכללת תל חי. בתמונה מימין לשמאל: פרופ׳ רוני סטריאר - יו״ר המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, ד״ר עופר מנדלסון, סיון בן אברהם, עו״ד יוסי וולפסון וד״ר דורית אדלר - הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, פרופ׳ רונית אנדוולט - ראש אגף התזונה במשרד הבריאות, ד"ר ג'ודית ואן דר הורסט-גראט - Food Valley NL, ד״ר יעל קחל - משרד החקלאות, פרופ׳ אהרון טרואן - הפקולטה לחקלאות, ד״ר סיגל טפר - הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא.
דילוג לתוכן