המחיר הסביבתי של תעשיית המזון מן החי | נועה פישר | YNET | 07.12.21

ד”ר אלון שיפון, יו”ר הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא, בראיון ל YNET על המחיר הסביבתי של תעשיית המזון מן החי.
“ההשפעה של האדם על הטבע היא רחבה, ולמזון יש השפעה מאוד גדולה. העיסוק בשינוי האקלים הוא חשוב מאוד, אך מהווה רק צד אחד של המטבע. יש גם את האסון האקולוגי, שהוא חלק משינוי האקלים, אבל הרבה יותר רחב. תעשיית המזון מן החי תורמת כחמישית מסך הפליטות של בני האדם. תעשיית המזון מן החי לא רק משפיעה דרך פליטות פחמן – היא גם הגורם המרכזי לשינוי ייעוד קרקע שמביא לפגיעה בתפקוד מערכות טבע ולצמצום במגוון הביולוגי. כלומר, כל החקלאות כולל גידול מזון מן החי היא הסקטור המוביל בשימושי הקרקע. המשמעות היא שנפגעים שטחים טבעיים, שיש בהם מגוון ביולוגי אדיר. הם עוברים שיטוח ועיבוד חקלאי, המגוון הביולוגי נפגע משמעותית, ויש פליטה גדולה של פחמן מהקרקע והביומסה אל האטמוספירה. וזה מה שמייחד את מערכת המזון. אין סקטורים אנושיים שהשפעתם על הטבע כה גדולה”.
תעשיית מזון מן החי
השארת תגובה