רפורמת הפטם – סקירת שוק הפטם והצעה למדיניות

תפיסת עולם כלכלית המתייחסת לתוצרת חקלאית כאילו היתה מוצר צריכה כמו חולצה או נעליים מובילה להיווצרות שווקים חקלאיים המונעים משיקולי יעילות כלכלית בלבד, ובמקביל פוגעת בחקלאים, בסביבה ובבריאות הציבור.

רפורמת הפטם - הפורום הישראלי לתזונה בת קיימאבשוק הפטם בישראל קיים עיוות מבני – כושר יצור שעולה באופן ניכר על הביקוש. עודפי ההיצע בשוק הפטם החל משנת 2010, וירידות חדות במחיר הפטם, הובילו ליישום הסדר המכסות בשנת 2012 בתנאי כשל שוק שבו כושר היצור גבוה באופן ניכר מן הביקוש, העליה בביקוש אינה מדביקה את העליה בהיצע לאחר שבשנים האחרונות הגיע שוק הפטם לרוויה עם רמות צריכה לנפש גבוהות ביותר של 42-43 ק”ג לשנה, רמות שהן חריגות גם בהשוואה עולמית (ישראל נמצאת במקום השני בעולם בצריכת בשר עוף לנפש ובמקום שביעי בעולם בצריכת בשר לנפש).

ביטול התכנון בענף הפטם כפי שמציע משרד האוצר יוביל בטווח הקצר, בסבירות גבוהה, להמשך הגידול בעודפי ההיצע ולירידה במחירים, אשר תפגע בעקר במגדלים העצמאיים ותעודד עליה נוספת בצריכת עוף, שנצרך כבר היום ביתר. צריכה עודפת של עוף, תפגע בבריאות הציבור ותוביל לייקור עלויות הבריאות לציבור. צריכה עודפת גם תגביר את המפגעים הסביבתיים שמחצינה תעשיית העוף כבר היום על הציבור. בטווח הארוך, העדר תכנון יגרום לתנודתיות בהיצע הפטם, ומכאן גם לתנודתיות גבוהה במחירים וגידול ברמת הסיכון לכל אורך שרשרת הייצור שיובילו לריכוזיות בשוק הפטם, ולצמצום התחרות.

תפיסת עולם כלכלית המתייחסת לתוצרת חקלאית כאילו היתה מוצר צריכה כמו חולצה או נעליים מובילה להיווצרות שווקים חקלאיים המונעים משיקולי יעילות כלכלית בלבד, ובמקביל פוגעת בחקלאים, בסביבה ובבריאות הציבור.

שוק המזון מצריך תכנון הוליסטי שלא מתייחס למוצר מזון מסוים אחד אלא לסל המזון כולו, ונותן מענה לאינטרסים ארוכי הטווח של החברה, ובפרט לאתגרים הבריאותיים והסביבתיים העומדים בפניה.רפורמה בשוק המזון צריכה להקפיד על: גיבוש ותמיכה בסל מזון בסיסי, בריא ובר קיימא, המבוסס על מדיניות מיסוי ותמרוץ המעודדת הגדלת היצור; תוצרת מקומית במידת אפשר ומונגש לציבור הרחב; והצריכה של מזונות בריאים וברי קיימא, והפחתה בייצור ובצריכה של מזונות שאינם בריאים וברי קיימא וסיוע בהסבה של חקלאים לענפי חקלאות מזינים יותר וברי קיימא.; חינוך הציבור לצריכת סל מזון בריא ובר קיימא

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא הכולל מומחים מתחום האקדמיה בנושאי תזונה, סביבה וקיימות כמו גם אנשי מקצוע מובילים, שם לעצמו כמטרה לסייע במתן הכלים המדעים האוביקטיביים הטובים ביותר לכל מהלך שיתרום להשגת יעדים אלה. אנו ממליצים על הקמת ועדת מומחים מקצועית שתכלול נציגי ממשלה, אקדמיה, גופים ציבוריים ומומחים נוספים, לצורך הגדרת יעדים ומדדים לקידום תזונה בת קיימא בישראל, שבמסגרתה ידונו גם יעדי שוק הפטם כחלק מראיה כוללת של החקלאות והמזון בישראל ולא כיעד כלכלי קצר טווח בלבד. הפורום ישמח ללוות מקצועית מהלך שכזה.

קריאה מהנה,
הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא

השארת תגובה