ביטחון תזונתי וחוסן לאומי בעידן של אקלים משתנה

לראשונה ה- INSS (המכון למחקרי ביטחון לאומי) מתייחס למשבר האקלים כחלק מהאיום הביטחוני של מדינת ישראל.
ה- INSS אסף את ארגוני הסביבה לכתיבת מזכר 209 של המכון, בנושא: ביטחון תזונתי וחוסן לאומי בעידן של אקלים משתנה.
הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא תרם את הפרק הבוחן את התלות בין חוסן לאומי לבין אספקה סדירה של מזון בר-השגה, בטוח ובריא.

השארת תגובה