התייחסות לתכנית להגברת התחרות בחקלאות במסגרת חוק ההסדרים 2021

במסגרת חוק ההסדרים של התקציב המתגבש העלו שרי האוצר והחקלאות הצעה לרפורמה בחקלאות. לפי הצעה זו יוגדל יבוא הפירות, ירקות וביצים ע”י הפחתת מכסים ומכסות היבוא והקלת מגבלות הגנת הצומח, ובמקביל תנתן תמיכה ישירה לחקלאים לפי גודל השטח שלהם. במסגרת תהליך שיתוף ציבור של הצעת התקציב המרוכז ע”י ענף תקציבים במשרד האוצר שלח הפורום לתזונה בת קיימא את התיחסותו המתנגדת למתווה הרפורמה שהוצע, בשל הסיכונים ארוכי הטווח שבה לביטחון התזונתי בישראל.

תגובה על חוק ההסדרים 2021
השארת תגובה