עזרו לנו לשנות את מערכת המזון הישראלית

תרומתכם תסייע לנו בארגון כנסים וימי עיון מקצועיים; הפעלת מרכז הידע הדיגיטלי, הכולל עשרות מאמרים, ניירות עמדה ופרסומים בתחומי התזונה והקיימות; גיבוש וקידום תכנית אב ישראלית למזון; נציגות בדיונים בועדות הכנסת ופיתוח פרוייקטים קהילתיים.

תרומתכם תאפשר לנו להמשיך לקדם את מהפכת הקיימות במערכת המזון הישראלית. כל תרומה עוזרת!

מי תורם היום?
המידע מועבר אלינו בצורה מאובטחת ולא משותף עם גורמים חיצוניים.
פרטים אישיים

Make your donation quickly and securely with PayPal

How it works: You will be redirected to PayPal to complete your donation with your debit card, credit card, or with your PayPal account. Once complete, you will be redirected back to this site to view your receipt.

סה"כ תרומה: 100₪