ועדת הכלכלה | הדו"ח הלאומי לאובדן והצלת מזון | 27.12.21

צפו בד”ר דורית אדלר בועדת הכלכלה שדנה בדו”ח הלאומי לאובדן והצלת מזון של לקט ישראל.

“הצלת מזון צריכה להיות רק על מזון בריא. נכון להיום חלק מהצלת המזון מצילה את תעשיית המזון שמייצרת מזון מזיק בעודף…”
 
השארת תגובה