התייחסות לדו"ח הוועדה לבחינת פערי תיווך בפירות וירקות מרץ 2022

קראו את נייר העמדה המפורט אשר מסביר את עמדת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא על דו”ח הוועדה לבחינת פערי תיווך בפירות וירקות מרץ 2022.

פירות וירקות
השארת תגובה