הכנס השנתי של הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא – 26.6.17, מכון ויצמן, רחובות

בישראל מתקיימים בו-זמנית מגפת השמנה ההולכת ומתעצמת ואי-ביטחון תזונתי ניכר. פרדוקס זה הינו תולדה של סביבת מזון לקויה. למרות הצורך להגדיל את זמינות המזון הבריא לכלל התושבים בישראל, החקלאות הישראלית קורסת וכשליש מהמזון המיוצר – מבוזבז. תהליכי גלובליזציה ושינויי אקלים צפויים להגדיל את הנטל על מערכת המזון העולמית, ועל הישראלית בפרט.

הכנס של הפורום לתזונה בת קיימא יערך באולם ויקס, במכון ויצמן, רחובות ב-26 ביוני 2017. בכנס מיוחד זה ידונו אקדמאים, פוליטיקאים, שפים, חקלאים, עיתונאים, אנשי סביבה, ואנשי מערכת הביטחון בנושאים בוערים אלו, ויחד ננסה למצוא פתרונות מעשיים למשבר המזון בישראל: כיצד ניתן להתמודד עם אתגרים אלו היום ובעתיד? איך נוכל להבטיח ביטחון תזונתי אישי ולאומי? מהו תפקידו של כל מגזר ביצירת סביבת מזון בריאה ובת קיימא? 

השארת תגובה