fbpx

מצעד האקלים 2018 - יום שישי ה- 27 באפריל

מצעד האקלים מתקיים בכל שנה בסמוך ליום כדור-הארץ, ומטרתו היא העלאת המודעות בקרב הציבור כולו ונבחרי הציבור בפרט, ל"תרומת" הפעילות האנושית לשינויי האקלים. בישראל מאורגן המצעד על-ידי ארגון "מגמה ירוקה", בשיתוף פעולה יוצא דופן של ארגוני סביבה רבים וכן הרשות לאיכות סביבה בעיריית תל אביב-יפו.

ההתכנסות למצעד בשעה 10:00 בגן מאיר בתל אביב, וחברי הפורום לתזונה בת קיימא מוזמנים לצעוד באחד בגושים הבאים, על פי בחירתכם:

גוש חקלאות בת קיימא – נזהה את הגוש על-פי הצבע הירוק,

גוש סביבה ומזון – השפעות סביבתיות של מזון מן החי (בצבע שחור).

פרטים נוספים והערכות למצעד – תמצאו כאן.

דילוג לתוכן