מפגש מאי - מי קולחין ובריאות

מפגש מאי – מי קולחין ובריאות – מה יש במים? ומה מגיע לצמחים שאנו אוכלים?

ההשתתפות במפגש ללא תשלום. אנא הירשמו כאן.

 

30 למאי, יום חמישי 16:45-19:30, חדר 204, בניין נפתלי, אוניברסיטת ת״א

16:45 התכנסות

17:00 – אשר אייזנקוט – מנהל שירות שדה במשרד החקלאות – החשיבות של מי קולחין לחקלאות הישראלית – טכנולוגיה, כלכלה ועזרה לקיום החקלאות בישראל

17:30 – אביתר בן מרדכי, דוקטורנט במעבדה של פרופ׳ בני חפץ – מעבדה של כימיה סביבתית במחלקה לקרקע ומים הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית. –  קליטת חומרים רפואיים בצמחים: השפעת השקייה בקולחין ויישום דשן בוצה

18:00 – פרופ׳ דרור אבישר, ראש המרכז לחקר מים, בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל-אביב – מי קולחין, תרופות, מיקרופלסטיק, ופתרונות הנדסיים

18:30 – ד״ר שי רייכר, מנהל תחום הערכת סיכונים,  משרד הבריאות – הערכת סיכונים – קרבמזיפין כמקרה בוחן

19:00 שאלות הקהל

ישראל היא שיאנית בשימוש במי קולחין. מי קולחין הם מי שפכים (מי ביוב, פסולת תעשייתית ועוד) אשר עברו תהליכים של טיהור וסינון. לאחר טיפול הטיהור של מי הקולחין, הם מוחזרים למערכת. בעוד חלק מהמים יוזרמו אל הנחלים, לשאר המים יימצאו שימושים שונים בתכלית, המסייעים רבות למצבו של משק המים הישראלי. בעיקר השימוש העיקרי של מי קולחין הוא בחקלאות.

מי קולחין תורמים לחיסכון במים מתוקים ומליחים, ומכיוון שמים אלה מכילים תרכובות שונות המסייעות להשבחת הקרקע, נחסך הצורך באמצעי דישון שונים. דבר זה מהווה חיסכון כלכלי לא מבוטל עבור הגורמים בענף החקלאות, שנאבקים בעור שיניהם על מנת להמשיך לספק גידולים לצרכן הישראלי, ובמחיר סביר ככל האפשר.

ההערכה היא כי הצורך לחסוך ככל האפשר במאגרי מים מתוקים או מים מליחים, על רקע שנות הבצורת הרבות ומצבו הקשה של משק המים הישראלי, יביאו להגברת הצורך בשימוש במי קולחין. כתוצאה מכך, סביר להניח שהיקף השימוש במים אלה יגדל בעשרות אחוזים בשנים הקרובות.

אחת הבעיות האפשריות בשימוש במי קולחין היא מעבר של מזהמים מהמים לאדמה וישירות לצמחים למאכל. במפגש נבדוק את המחקר על השימוש במי הקולחין, ועל השפעות אפשריות על בריאות האדם והסביבה