מגמות עולמיות בשימוש באנטיביוטיקה במשק החי

“צריכת המזון מן החי בעולם בעלייה ואיתה שימוש באנטיביוטיקה לצורך עידוד צמיחה ומניעת מחלות במערכות מרוכזות של גידול בע”ח. שימוש מוגבר באנטיביוטיקה מייצר חיידקים עמידים עם השפעות מרחיקות לכת בהקשר של בריאות הציבור והמערכת הכלכלית. ולמרות זאת טרם בוצע מחקר מקיף שמתעד את היקף השימוש באנטיביוטיקה בקרב בע”ח בעולם בצורה כמותית.

במחקר שהתפרסם לאחרונה ב-PNAS מעריכים החוקרים את היקף השימוש העולמי של אנטיביוטיקה בשנת 2010 ומשערים את היקף השימוש הצפוי בשנת 2030. שימוש באנטיביוטיקה הממוצע פר ק”ג בשר מיוצר של בקר, עוף וחזיר הוא 45, 148 ו-172 מ”ג לק”ג בהתאמה. סך כמות האנטיביוטיקה תגדל ב67% מ-2010 ל-2030 מכ-63 אלף טון ל-105. עד כשליש מהעלייה משויכת לשינויים ביצור מזון מן החי במדינות עם הכנסה בינונית, בהם יצור אקסטנסיבי של בע”ח בחוות מוחלף ביצור אינטנסיבי בחוות ענק בהן משתמשים באנטיביוטיקה באופן שגרתי. בברזיל, רוסיה, הודו סין ודרום אפריקה הגידול יהיה ב-99%, עד פי שבע מגידול האוכלוסייה באותן מדינות.”

השארת תגובה